Organització

DIRECCIÓ GENERAL

Direcció

Bàrbara Barceló Riera

Email: peticions@ibestat.caib.es

Telèfon: 971176511

ÀREA DE PRODUCCIÓ ESTADÍSTICA

Cap de servei I

Sara Fernández Vázquez

Email: sfernandez@ibestat.caib.es

Telèfon: 971176511 Ext.69712

• Cap de servei II

Patricia Tous Prieto

Email: ptous@ibestat.caib.es

Telèfon: 971176511 Ext.69720

ÀREA D'INFORMÀTICA

• Cap de servei

Antoni Gayà Gayà

Email: tgaya@ibestat.caib.es

Telèfon: 971176511 Ext.79566

ÀREA DE COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ

• Cap de servei

Margalida Socias Perelló

Email: msocias@ibestat.caib.es

Telèfon: 971176511 Ext.69702