Calendari d'Esdeveniments

ASSR: Afiliats a la Seguretat Social segons residència
CEXT: Comerç exterior
CONTR: Contractes registrats
DEMR: Demandants d'ocupació i aturats registrats
DESS: Demografia de les empreses inscrites en la Seguretat Social
DESSTUR: Demografia de les empreses inscrites en la Seguretat Social en el sector turístic
EGATUR: Despesa i perfil dels turistes
EOAP: Enquesta d'ocupació en apartaments turístics
EOAT: Enquesta d'ocupació en acampaments turístics
EOH: Enquesta d'ocupació hotelera
EOTR: Enquesta d'ocupació turisme rural
EPA: Enquesta de població activa
EPATUR: Enquesta de població activa (EPA) del sector turístic
ETCL: Enquesta trimestral de cost laboral
ETDP: Estadística de transmissions de drets de la propietat
ETR: Enquesta de turisme de residents
FRONTUR: Flux de turistes
H: Hipoteques
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
ICE: Indicadors de confiança empresarial
ICLIB: Índex de costs laborals de les Illes Balears
ICM: Índexs de comerç al detall
IPAP: Índex de preus d'apartaments turístics
IPC: Índex de preus de consum
IPH: Índex de pressió humana
IPHOT: Índex de preus hotelers
IPI: Índexs de producció industrial
IPRI: Índexs de preus industrials
IPTR: Índex de preus turisme rural
IPV: Índex de preus de l'habitatge
IRSH: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
SM: Societats mercantils
SS: Comptes de cotització i afiliats a la Seguretat Social
SSTUR: Afiliats a la Seguretat Social del sector turístic