Publicacions

Com es poden adquirir les nostres publicacions?

L'Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) posa a la vostra disposició les seves publicacions en diversos formats (paper i/o suport digital). Per a les publicacions en format paper o CD, basta que envieu prèviament un correu electrònic a peticions@ibestat.caib.es en què indiqueu la denominació de la publicació que voleu obtenir. També podeu fer la petició telefònicament o passar per les nostres dependències.

Les publicacions en format electrònic s'han generat en format PDF, per poder visualitzar-los se requereix tenir instal·llat un visor de PDF. En aquest enllaç hi ha una llista de programes amb que podeu visualitzar aquest tipus de fitxers.

Informe d'anàlisi dels Comptes Satèl·lit d'Emissions a l'Atmosfera de les Illes Balears

Informe d'anàlisi dels Comptes de Fluxes de Materiale de les Illes Balears

 • Temática: Informe d'anàlisi econòmic
 • Publicación: 2023
 • Formato: Electrònic

Enllaç a la publicació
 • Temática: Informe d'anàlisi econòmic
 • Publicación: 2023
 • Formato: Electrònic


Enllaç a la publicació

Daus i dades I. Còmic cap a l'estadística amb probabilitat 0,95 de ser-ho

Daus i dades II. Còmic discret d'estadística per a un aprenentatge continu

 • Temática: Còmics de divulgació estadística i econòmica
 • Publicación: 2001
 • Formato: Electrònic
Còmic, adreçat als joves, introductori de l’estadística i l’entorn matemàtic que li és propi (versions disponibles en alemany, anglès i francès).


Enllaç a la publicació
 • Temática: Còmics de divulgació estadística i econòmica
 • Publicación: 2005
 • Formato: Electrònic
Còmic, adreçat als joves, introductori de l’estadística i l’entorn matemàtic que li és propi.
Enllaç a la publicació

Daus i dades III. El pas de la incertesa al risc

Captant EN un Segon

 • Temática: Còmics de divulgació estadística i econòmica
 • Publicación: 2010
 • Formato: Electrònic
Còmic, adreçat als joves, introductori de l’estadística i l’entorn matemàtic que li és propi.


Enllaç a la publicació
 • Temática: Demografía
 • Publicación: Desembre 2001
 • Formato: Electrònic
Còmic sobre el cens (versions disponibles en alemany, anglès i francès).
Enllaç a la publicació

Les Illes Balears en xifres 2010

Les Illes Balears en xifres 2009

 • Temática: Estadístiques generals
 • Publicació: Juny 2011
 • Format: Electrònic
Inclou dades territorials i climatològiques, demogràfiques, laborals, macromagnituds econòmiques, agricultura, construcció, indústria i energia, comerç, turisme, transports i comunicacions, finances i societats, educació, cultura i esports, sanitat, serveis socials, eleccions, justícia, sector públic i fons comunitaris i dades municipals.
Enllaç a la publicació
 • Temática: Estadístiques generals
 • Publicación: 2010
 • Formato: Electrònic
Inclou dades territorials i climatològiques, demogràfiques, laborals, macromagnituds econòmiques, agricultura, construcció, indústria i energia, comerç, turisme, transports i comunicacions, finances i societats, educació, cultura i esports, sanitat, serveis socials, eleccions, justícia, sector públic i fons comunitaris i dades municipals.

Enllaç a la publicació

Les Illes Balears en Xifres 2008

Les Illes Balears en Xifres 2007

 • Temática: Estadístiques generals
 • Publicación: 2009
 • Formato: Electrònic
Inclou dades territorials i climatològiques, demogràfiques, laborals, macromagnituds econòmiques, agricultura, construcció, indústria i energia, comerç, turisme, transports i comunicacions, finances i societats, educació, cultura i esports, sanitat, serveis socials, eleccions, justícia, sector públic i fons comunitaris i dades municipals.
Enllaç a la publicació
 • Temática: Estadístiques generals
 • Publicación: 2008
 • Formato: Electrònic
Inclou dades territorials i climatològiques, demogràfiques, laborals, macromagnituds econòmiques, agricultura, construcció, indústria i energia, comerç, turisme, transports i comunicacions, finances i societats, educació, cultura i esports, sanitat, serveis socials, eleccions, justícia, sector públic i fons comunitaris i dades municipals.

Enllaç a la publicació

Les Illes Balears en Xifres 2006

Les Illes Balears en Xifres 2005

 • Temática: Estadístiques generals
 • Publicación: 2007
 • Formato: Electrònic
Inclou dades territorials i climatològiques, demogràfiques, laborals, macromagnituds econòmiques, agricultura, construcció, indústria i energia, comerç, turisme, transports i comunicacions, finances i societats, educació, cultura i esports, sanitat, serveis socials, eleccions, justícia, sector públic i fons comunitaris i dades municipals.
Enllaç a  la publicació
 • Temática: Estadístiques generals
 • Publicación: 2006
 • Formato: Electrònic
Inclou dades territorials i climatològiques, demogràfiques, laborals, macromagnituds econòmiques, agricultura, construcció, indústria i energia, comerç, turisme, transports i comunicacions, finances i societats, educació, cultura i esports, sanitat, serveis socials, eleccions, justícia, sector públic i fons comunitaris i dades municipals.

Enllaç a la publicació

Panorama demogràfic de les comunitats autònomes

Jornades europees d'estadística

 • Temática: Demografia
 • Publicación: 2009
 • Formato: Electrònic
La publicació que es presenta és fruit de la colalaboració de totes les comunitats autònomes. L’objectiu que es persegueix és posar a disposició dels usuaris un seguit d’indicadors que permetin reflectir i comparar la situació demogràfica de les diverses comunitats autònomes mitjançant taules, gràfics i mapes que facilitin la visualització de les dades.
Enllaç a la publicació
 • Temática: Societat
 • Publicación: Desembre 2001
 • Formato: Electrònic
L'ensenyament i la difusió de l'estadística.


Enllaç a la publicació