Enllaç a la notícia

INDICADORS DE CONFIANÇA EMPRESARIAL (ICE).

3T 2024

Actualització de dades

L’Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) a les Illes Balears ha estat 143,8 al tercer trimestre de 2024, un 1,19 % menys respecte al mateix trimestre de 2023. L’IBESTAT proporciona resultats per illa i sector econòmic.

Veure més
Enllaç a la notícia

INDICADOR DE PRESSIÓ HUMANA (IPH).

ABRIL 2024 (AVANÇ)

Actualització de dades

Les càrregues demogràfiques màxima i mínima a les Illes Balears a l’abril de 2024 foren d'1.616.945 i 1.453.156 persones respectivament (avanç), amb una variació anual del 2,8 % i 1,8 %, segons dades de l’IPH.

Veure més
Enllaç a la notícia

DESPESA DE TURISTES A ILLES BALEARES (EGATUR).

MAIG 2024

Actualització de dades

La despesa total realitzada pels turistes que varen tenir com a destinació principal les Illes Balears al maig va ser de 2.406,89 milions d'euros amb una variació anual del 16,1 %. Aquesta estadística també proporciona dades insulars.

Veure més
Enllaç a la notícia

TURISTES AMB DESTINACIÓ PRINICIPAL A LES ILLES BALEARS (FRONTUR). MAIG 2024

Actualització de dades

El nombre de turistes, nacionals i internacionals, amb destinació principal les Illes Balears al maig de 2024 va ser de 2.307.390 persones, amb una variació anual del 10,1 %. Aquesta estadística també proporciona dades insulars.

Veure més
Enllaç a la notícia

ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ (IDH).

ANY 2022

Actualització de dades

El 2022, l’Índex de desenvolupament humà (IDH) de les Illes Balears va ser de 0,884 i va augmentar un 0,5 % respecte al 2021. L’IDH és un indicador inclòs en el Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD) amb la finalitat de determinar el nivell de desenvolupament que tenen els països del món.

Veure més
Enllaç a la notícia

DESPESA I PERFIL DELS TURISTES A EIVISSA I FORMENTERA (EGATUR). 1T2024

Actualització de dades

La despesa total realitzada pels turistes amb destinació principal Eivissa en el primer trimestre de l'any 2024 va ser de 117,93 milions d'euros (variació anual del 10,07%), i a Formentera va ser de 5,60 milions d'euros (variació anual del 344,05%).

Veure més
ÚLTIMES NOTÍCIES
INDICADORS DE CONFIANÇA EMPRESARIAL (ICE) - 3er TRIMESTRE DE 2024

La variació interanual de l'ICEA registra una disminució de l'1,19 % per al conjunt de les Illes Balears - 2024T3

[Llegir més]
TURISTES AMB DESTINACIÓ PRINCIPAL A LES ILLES BALEARS (FRONTUR) - MAIG 2024

El nombre de turistes amb destinació principal a les Illes Balears al maig de 2024 va ser de 2.307.390 persones, amb una variació anual del 10,10 %.

[Llegir més]
DESPESA I PERFIL DELS TURISTES (EGATUR) - MAIG 2024

La despesa total realitzada pels turistes que varen tenir com a destinació principal les Illes Balears al maig va ser de 2.406,89 milions d’euros amb una variació anual del 16,12 %.

[Llegir més]
ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ (IDH) - 2022

L'IDH de les Illes Balears l'any 2022 va ser de 0,884.

[Llegir més]