Ajuda

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) ha elaborat unes guies/manuals per a facilitar la navegació a través del servei de consulta de dades en línia (en anglès online):

Organització i procés de migració de la informació que produeix l'IBESTAT

En aquest enllaç pot consultar informació sobre l'organització de la informació que publica l'IBESTAT així com el procés de migració cap a la nova Infraestructura de Dades i Metadades Estadístiques de les Illes Balears (eDades).

Guia sobre la consulta en línia de taules estadístiques emmagatzemades en el Repositori de fitxers Pc-Axis

Facilita l'obtenció i presentació en línia de les dades publicades en aquest Repositori, i ajuda a confeccionar la seva representació en forma de gràfic o en forma de mapa. Guia

Les dades emmagatzemades en el Repositori de fitxers Pc-Axis es poden descarregar manualment en diferents formats que pot consultar en aquesta guia.

Guia sobre la consulta en línia de taules estadístiques emmagatzemades a eDades

En la següent guia es facilita documentació per a l'obtenció i presentació en línia de les dades publicades a eDades, i ajuda a confeccionar la seva representació en forma de gràfic o en forma de mapa.

Contacte

Per contactar amb l'Institut d'Estadística de les Illes Balears oferim un formulari o un telèfon gratuït 900101360.